1900 63 64 16

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline (miễn cước) 1900 63 64 16 để được hướng dẫn hoặc mua hàng online.

STT TDV phụ trách Tên nhà thuốc Địa chỉ Quận/Huyện/TP Tỉnh Điện thoại
1 Đinh Thị Nguyệt QT Minh Tâm Chợ Nam Thanh, Phố 8, P Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ TP Điện Biên Phủ Điện Biên
2 Đinh Thị Nguyệt QT Ngọc Hà Số 1080, phố 1, P Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ TP Điện Biên Phủ Điện Biên 0949 420 102
3 Đinh Thị Nguyệt QT số 11 xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, T Điện Biên Huyện Điện Biên Điện Biên 0383 248 380