1900 63 64 16

Điểm bán viên uống dưỡng tóc Green Hair Hoa Sen tại Đồng Tháp. Viên uống giúp kích thích mọc tóc, nuôi dưỡng mái tóc và phục hồi tóc hư tổn.

STT Tên KH Số nhà Đường Phường/Xã Quận/Huyện Tỉnh/TP Điện thoại
1 Ngọc Mai 58 Tỉnh lộ 54 Cái Tàu Hạ Huyện Châu Thành Đồng Tháp 673,840966
2 Thanh Nga 12B Chợ Cái Tàu Hạ Châu Thành Huyện Châu Thành Đồng Tháp 672214202
3 Khánh Quyên 12 Ngã Sáu Ngã Sáu Huyện Châu Thành Đồng Tháp 937816574
4 Tấn Hưng 178 Tỉnh Lộ 854 Cái Tàu Hạ Huyện Châu Thành Đồng Tháp 673840827
5 Thanh Tâm Tỉnh lộ 54 Chợ Cái Tàu Hạ Khóm Phú Mỹ Huyện Châu Thành Đồng Tháp 673,840295
6 Phúc Nga 0 Nguyễn Văn Tre Tt.mỹ An Huyện Tháp Mười Đồng Tháp 914088090
7 Vạn Đức 249 Nguyễn Huệ Khóm 2 Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 672,212215
8 Hạnh Xuân Hòa 209 Nguyễn Huệ Khóm 2 Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 673,862938
9 Thiên Phúc 152 A Nguyễn Sinh Sắc Khóm 2 Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 673,861975
10 Lai Vung 210 Nguyễn Sinh Sắc Khóm 2 Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 673,868222
11 Di Thái Hòa 200 Trần Hưng Đạo Khóm 2 Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 673,861063
12 Trần Hào 117 Nguyễn Huệ Khóm 2 Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 673861448
13 Kim Phụng 32 Lê Thánh Tôn Khóm 2 Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 673862934
14 Minh Phúc 258 Trần Hưng Đạo Khóm 1 Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 673,862146
15 Xuân Thảo 49 Trần Hưng Đạo Khóm 1 Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 673861555
16 Bảo Uyên 175 Trần Phú Khóm 1 Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 673865803