1900 63 64 16

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline (miễn cước) 1900 63 64 16 để được hướng dẫn hoặc mua hàng online.

STT TDV phụ trách Tên nhà thuốc Địa chỉ Địa bàn Tỉnh Điện thoại
1 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh NT Bảo Châu Số 04 Lê Duẩn, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị TP Đông Hà Quảng Trị 0919 153 458
2 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh NT Thạch Sanh 237 Lê Duẩn, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị TP Đông Hà Quảng Trị 0915 301 222
3 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh NT Ngân Hoa Số 127 Phan Bội Châu, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị TP Đông Hà Quảng Trị 0945 308 559
4 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh NT Tiến Thương Số 127 Lê Lợi, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị TP Đông Hà Quảng Trị 0905 625 866
5 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh NT Lạc Hồng Số 07 – Quốc lộ 9 – Tp Đông Hà – Quảng Trị TP Đông Hà Quảng Trị 0914 870 568
6 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh NT Tuấn Hà 118 Hàm Nghi, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị TP Đông Hà Quảng Trị 0914 366 251
7 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nt Đông Hải Số 145 Đ Trần Hưng Đạo – Thị xã Quảng Trị – Quảng Trị Thị xã Quảng Trị Quảng Trị 0912 861 241
8 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh NT Hà Thu Chợ Hồ Xá – H Vĩnh Linh – Quảng Trị H Vĩnh Linh Quảng Trị 0233 3820 223/ 082 776 3333
9 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh NT Dì Vương Chợ Do – H Vĩnh Linh – Quảng Trị H Vĩnh Linh Quảng Trị 0915 056 595