1900 63 64 16

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline (miễn cước) 1900 63 64 16 để được hướng dẫn hoặc mua hàng online.

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Quận/huyện
TP
Tỉnh Điện thoại
1 Cty DP Hạnh Nghị xã Bồ Sao – huyện Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc H Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 0978807779
2 QT số 17 Vân Công Chợ Đồng Tâm- Phường Đồng Tâm- TP Vĩnh Yên Tp Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 0913876888
3 NT Tuấn Oanh Ngô Quyền – TP Vĩnh Yên Tp Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 0983376040
4 NT Yến Nhi Chợ Tổng – Liên Bảo – TP Vĩnh Yên Tp Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 0976369486
5 NT Linh Nhi Ngõ 7 Chùa Hà – TP Vĩnh Yên Tp Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 0869149568
6 QT Hạnh Hương Mê Linh – Khai Quang – TP Vĩnh Yên Tp Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 0978039988
7 NT Minh Huyền 31C Chu Văn An- TP Vĩnh Yên Tp Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 0979906811
8 NT Thu Hà 66 Nguyễn Viết Xuân – TP Vĩnh Yên Tp Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 0982552938
9 QT ViPhaco Số 5 Lê Xoay – TP Vĩnh Yên Tp Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 0384746757
10 NT Phương Lâm số 2 ngõ 8 Nguyễn Tất Thành – Khai Quang – TP Vĩnh Yên Tp Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 0982524889
11 NT Hương Huyền Đạo Đức – Bình Xuyên H Bình Xuyên Vĩnh Phúc 0975647737
12 Nguyễn Thị Trâm Khu phố 1 TT Hương Canh – Bình Xuyên H Bình Xuyên Vĩnh Phúc 0976907430
13 QT Ngân Tuấn Thôn Chũng – Quất Lưu – Bình Xuyên H Bình Xuyên Vĩnh Phúc 0974244062
14 Cty DP Anh Tuệ KĐT Đồng Sơn – TP Phúc Yên TP Phúc Yên Vĩnh Phúc 0983269028
15 NT Hà Hiệp Xuân Mai – Phúc Thắng – TP Phúc Yên TP Phúc Yên Vĩnh Phúc 0971971389
16 Nguyễn Thị Luyến Xuân Hòa – Phúc Yên TP Phúc Yên Vĩnh Phúc 0984776272
17 QT Mai Hồng Hạnh 92 Trưng Nhị – TP Phúc Yên TP Phúc Yên Vĩnh Phúc 0982319256
18 QT Lê Thị Thu Hà Sóc Sơn – TP Phúc Yên TP Phúc Yên Vĩnh Phúc 0977634585
19 Cty Thành Nghị Xóm 2 Thạch Đà – Mê Linh H Mê Linh Vĩnh Phúc 0983362117