1900 63 64 16

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline (miễn cước) 1900 63 64 16 để được hướng dẫn hoặc mua hàng online.

STT TDV phụ trách Tên nhà thuốc Địa chỉ Quận/Huyện/TP Tỉnh Điện thoại
1 NT Dapharco 52 428 Trưng Nữ Vương- Quận Hải Châu – TP ĐN Q. Hải Châu Đà Nẵng
2 NT Hoàng Hồng Đức 60 Phan Đăng Lưu- Q Hải Châu – ĐN Q. Hải Châu Đà Nẵng
3 NT Đức Chính 414 Núi Thành- Q Hải Châu- Đn Q. Hải Châu Đà Nẵng
4 Nt Dapharco 12 87 Tiểu La – Q Hải Châu – ĐN Q. Hải Châu Đà Nẵng
5 NT Dapharco93 333 Ngô Quyền-Quận sơn Trà – TP ĐN Q.Sơn Trà Đà Nẵng
6 NT Thanh Tâm An 190 Lê Tấn Trung – Q Sơn Trà- ĐN Q.Sơn Trà Đà Nẵng
7 NT  Thiện Tâm 134 Lê Tấn Trung – Q Sơn Trà – Đn Q.Sơn Trà Đà Nẵng
8 NT Dapharco 96 Mai Hắc Đế – Quận Sơn Trà – ĐN Q.Sơn Trà Đà Nẵng
9 NT Thu Hà Nguyễn Văn Thoại – Quận Sơn Trà – ĐN Q.Sơn Trà Đà Nẵng
10 Nt Đức Tín 03 BÀ Huyện Thanh Quan – Q Sơn Trà- ĐN Q.Sơn Trà Đà Nẵng
11 Nt Thiên Nga 528 Lê Văn Hiến – Q Ngũ Hành Sơn – ĐN Q Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng
12 NT 274 Mai Đăng Chơn 274 Mai Đăng Chơn- Quận Ngũ Hành Sơn – ĐN Q Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng
13 NT Kim Châu 127 Nguyễn Công Trứ- Q Ngũ Hành Sơn- ĐN Q Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng