1900 63 64 16

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline (miễn cước) 1900 63 64 16 để được hướng dẫn hoặc mua hàng online.

STT TDV phụ trách Tên nhà thuốc Địa chỉ Địa bàn Tỉnh Điện thoại
1 Nhà thuốc Tư Nhân Mỹ Lộc – Liêm Chính – Phủ Lý – Hà Nam TP Phủ Lý Hà Nam 0973 070 387
2 Cty TNHH DP Á Đông 130 Trường Chinh – Phủ Lý – Hà Nam TP Phủ Lý Hà Nam 03513 850 734
3 Cty TNHH DP Hoa Việt 124 Trường Chinh – Phủ Lý – Hà Nam TP Phủ Lý Hà Nam 03513 850 734
4 Cty TNHH DP Đông Phương Hồng 77 Quy Luu – Phủ Lý – Hà Nam TP Phủ Lý Hà Nam 0983 241 987
5 Nhà thuốc Tư Nhân An Lão – Bình Lục – Hà Nam H Bình Lục Hà Nam 0976 441 379
6 Nhà thuốc Tư Nhân An Lão – Bình Lục – Hà Nam H Bình Lục Hà Nam 0984 033 966