1900 63 64 16

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline (miễn cước) 1900 63 64 16 để được hướng dẫn hoặc mua hàng online.

STT TDV phụ trách Tên nhà thuốc Địa chỉ Địa bàn Tỉnh Điện thoại
1 Vũ Văn Lâm NT Hương Giang số 50 Dư Hàng, Lê Chân ,TP Hải Phòng Q. Lê Chân Hải Phòng 0979.379.981
2 Vũ Văn Lâm Cty Dược Việt Dũng Số 22 Trần Nguyên Hãn , Lê Chân , TP Hải Phòng Q. Lê Chân Hải Phòng 0225.3700.579
3 Lê Công Đức nhà thuốc 303a 303 Cát Dài, Lê Chân, TP Hải Phòng Q. Lê Chân Hải Phòng 904246987
4 Lê Công Đức NT 83 84 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng Q. Lê Chân Hải Phòng 904822898
5 Lê Công Đức NT 159 159 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng Q. Lê Chân Hải Phòng 904087086
6 Lê Công Đức NT 84 84 Đình Đông, Lê Chân, Hải Phòng Q. Lê Chân Hải Phòng 836452383
7 Lê Công Đức NT 406 406 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải Phòng Q. Lê Chân Hải Phòng 9130020854
8 Lê Công Đức NT Nga Chi 287 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải Phòng Q. Lê Chân Hải Phòng 983020854
9 Lê Công Đức HT Hải Phòng 376 376 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng Q. Lê Chân Hải Phòng 392530929
10 Lê Công Đức HT 520 520 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng Q. Lê Chân Hải Phòng
11 Vũ Văn Lâm Cty Dược Hải Thành Số 189 Quang Trung , Hồng Bàng , TP Hải Phòng Q. Hồng Bàng Hải Phòng 0225.3831.556
12 Vũ Văn Lâm NT Phương Nga Số 02 Tôn Thất Thuyết < chợ đổ > , Hồng Bàng , TP Hải Phòng Q. Hồng Bàng Hải Phòng 0166.7704.493
13 Vũ Văn Lâm NT 102 Hùng Duệ Vương Số 102 Hùng Duệ Vương , Hồng Bàng , TP Hải Phòng Q. Hồng Bàng Hải Phòng 0979.814.641
14 Vũ Văn Lâm NT 40 Nguyễn Hồng Quân Số 40 Nguyễn Hồng Quân , Hồng bàng , TP Hải Phòng Q. Hồng Bàng Hải Phòng 0122.8250.323
15 Vũ Văn Lâm NT Trang Limh Kiot 02 Chợ Sở Dầu , Hồng Bàng , TP Hải Phòng Q. Hồng Bàng Hải Phòng 0936.677.068
16 Vũ Văn Lâm NT 28 Hải Triều Số 28 Hải Triều , Quán Toan , Hồng Bàng , TP Hải Phòng Q. Hồng Bàng Hải Phòng 0225.3748.042
17 Vũ Văn Lâm NT Ngọc Vy Số 55 Chợ Quán Toan , Hồng Bàng , TP Hải Phòng Q. Hồng Bàng Hải Phòng 0936.366.569
18 Vũ Văn Lâm NT 40p An Đà 40p An Đà , Ngô Quyền , TP Hải Phòng Q. Ngô Quyền Hải Phòng 0912.413.874
19 Vũ Văn Lâm  NT Hương Giang  Số 113 Chợ Vạn Mĩ , Ngô Quyền , TP Hải Phòng Q. Ngô Quyền Hải Phòng  0907.568.079
20 Vũ Văn Lâm  NT 82 Lê Lai  Số 82 Lê Lai , Ngô Quyền , TP Hải Phòng Q. Ngô Quyền Hải Phòng  0225.2680.088
21 Vũ Văn Lâm NT 30 Nguyễn Bình Số 30 Nguyễn Bình , Ngô Nguyền , TP Hải Phòng Q. Ngô Quyền Hải Phòng 0225.3736.833
22 Vũ Văn Lâm Hiệu Thuốc Hà Phương Số 92 Chợ Lũng , Hải An , TP Hải Phòng Q. Hải An Hải Phòng 0945.367.369
23 Vũ Văn Lâm Hiệu Thuốc Hải phòng Số 482 Phủ Thượng Đoạn , Hải An , TP Hải Phòng Q. Hải An Hải Phòng 0225.3828.844
24 Vũ Văn Lâm NT 244 Trung Lực Số 244 Trung Lực , Hải An , TP Hải Phòng Q. Hải An Hải Phòng 0978.459.369
25 Vũ Văn Lâm Hiệu Thuốc 162 Số 162 Ngô Gia Tự , Hải An , TP Hải Phòng Q. Hải An Hải Phòng 0902.236.578
26 Vũ Văn Lâm NT Hiền Số 68 Cát Bi < cầu rào > , Hải An , TP Hải Phòng Q. Hải An Hải Phòng
27 Vũ Văn Lâm QT Thanh Nghĩa Thiên Hương , Trịnh Xá , Thủy Nguyên , TP Hải Phòng H Thủy Nguyên Hải Phòng 0964.383.487
28 Vũ Văn Lâm  NT Bạch Đằng Ngã 4 . Bạch Đằng , Thủy Nguyên , TP Hải Phòng H Thủy Nguyên Hải Phòng 0225.3874.179
29 Vũ Văn Lâm QT Tuấn Sen Ngã 4 . Chợ Thủy Triều , Thủy Nguyên , TP Hải Phòng H Thủy Nguyên Hải Phòng 0164.298.485
30 Vũ Văn Lâm QT Thắng Thìn Phục Lễ , Thủy Nguyên , TP Hải Phòng H Thủy Nguyên Hải Phòng
31 Vũ Văn Lâm Qt Minh Nguyệt Chợ Phục Lễ , Thủy Nguyên , TP Hải phòng H Thủy Nguyên Hải Phòng
32 Vũ Văn Lâm QT Kim Oanh Đường Ngang , Lập Lễ , Thủy Nguyên , TP Hải Phòng H Thủy Nguyên Hải Phòng 0122.9394.559
33 Vũ Văn Lâm QT Cô Bọc Thị Trấn Núi Đối , Thọ Xuân , Kiến Thụy ,TP Hải Phòng H Kiến Thụy Hải Phòng 0121.5392.286
34 Vũ Văn Lâm Hiệu Thuốc Cúc Đồng Chợ Tú Sơn , Kiến Thụy , TP Hải Phòng H Kiến Thụy Hải Phòng 0916.803.666
35 Vũ Văn Lâm Hiệu Thuốc  Đồ Sơn Cô Huyền , Số 97 Sơn Hải , Đồ Sơn , TP Hải Phòng H. Đồ Sơn Hải Phòng
36 Lê Công Đức QT Quang  Minh Đường Chùa Nghèo, An Dương, Hải Phòng H. An Dương Hải Phòng 982124860
37 Lê Công Đức QT Trường Tâm TT An Dương, An Dương, Hải Phòng H. An Dương Hải Phòng 1275777644
38 Lê Công Đức  QT 113  113 Bến Xe Miền Tây, Kiến An, Hải Phòng Q. Kiến An Hải Phòng
39 Lê Công Đức  NT 258  258 Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng Q. Kiến An Hải Phòng  912969879
40 Lê Công Đức QT Liên Minh TT An Lão, An Lão, HP H. An Lão Hải Phòng 382066819
41 Lê Công Đức QT Thủy Nền TT An Lão, An Lão, HP H. An Lão Hải Phòng 985270319
42 Lê Công Đức QT Hải Yến TT Vĩnh Bảo, HP H Vĩnh Bảo Hải Phòng 705596136