1900 63 64 16

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline (miễn cước) 1900 63 64 16 để được hướng dẫn hoặc mua hàng online.

STT TDV phụ trách Tên nhà thuốc Địa chỉ Địa bàn Tỉnh Điện thoại
1 Hồ Thị Thảo Ngọc Khang 157 Nguyễn Phong Sắc – TP Vinh – Nghệ An TP Vinh Nghệ An 097 895 9379
2 Hồ Thị Thảo Huệ Lan Chợ Ga – P. Lê Lợi – TP Vinh – Nghệ An TP Vinh Nghệ An 098 985 6537
3 Hồ Thị Thảo Hương Mơ Số 1 Nguyễn Sinh Sắc – TP Vinh – Nghệ An TP Vinh Nghệ An 0962 430 531/ 0914729074
4 Hồ Thị Thảo Hạnh Dũng 146 Nguyễn Phong Sắc – TP Vinh – Nghệ An TP Vinh Nghệ An 0983 263 213
5 Hồ Thị Thảo Minh Dung Cổng BV IV, Lê Viết Thuật, Tp Vinh, Nghệ An TP Vinh Nghệ An 0943186619/ 0387313358
6 Hồ Thị Thảo Thành Huyền 16B – Tuệ Tĩnh – TP Vinh – Nghệ An TP Vinh Nghệ An 0946 931 268
7 Hồ Thị Thảo Tâm Hứa Chợ Ga – P. Lê Lợi – TP Vinh – Nghệ An TP Vinh Nghệ An 0363 905256
8 Hồ Thị Thảo Thành Hằng 297 Nguyễn Văn Cừ , Hưng Bình, TPVinh, Nghệ An TP Vinh Nghệ An 09427 82268
9 Hồ Thị Thảo Toàn Phương P. Nghi Hải – TX Cửa Lò – Nghệ An Thị xã Cửa Lò Nghệ An 02383947404
10 Hồ Thị Thảo Tiến Lan Chợ Hôm – Nghi Thủy – TX Cửa Lò – Nghệ An Thị xã Cửa Lò Nghệ An 0919266289
11 Nguyễn Đình Hiếu NT Toàn Linh Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An Thị xã Hoàng Mai Nghệ An 0975478777
12 Nguyễn Đình Hiếu NT Tăng Phượng Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An Thị xã Hoàng Mai Nghệ An 0386236809
13 Nguyễn Đình Hiếu NT Thoa Quảng K9 – TT cầu giát – Huyện Quỳnh Lưu – T Nghệ An H Quỳnh Lưu Nghệ An 0984346867
14 Nguyễn Đình Hiếu NT Phượng Nguyệt xã Sơn Hải – Huyện Quỳnh Lưu – T Nghệ An H Quỳnh Lưu Nghệ An 0941177441
15 Nguyễn Đình Hiếu NT Thiện Luyện chợ Quỳnh Văn- Huyện Quỳnh Lưu – T Nghệ An H Quỳnh Lưu Nghệ An 0968205546
16 Nguyễn Đình Hiếu NT Minh Vân k6. TT Diễn Châu – Huyện Diễn Châu – T Nghệ An H Diễn Châu Nghệ An 0379405880
17 Nguyễn Đình Hiếu NT Chị Yến chợ Si Nam – xã Diễn Thịnh- Huyện Diễn Châu – T Nghệ An H Diễn Châu Nghệ An 0916406151
18 Nguyễn Đình Hiếu NT Nga Thắng K3 – TT Diễn Châu- Huyện Diễn Châu – T Nghệ An H Diễn Châu Nghệ An 0384487347
19 Nguyễn Đình Hiếu NT chị Hảo chợ TT Quỳ Hợp – Huyện Quỳ Hợp – T Nghệ An H Quỳ Hợp Nghệ An 0393481044
20 Nguyễn Đình Hiếu NT Chị Lan k10 – TT Quỳ Hợp – Huyện Quỳ Hợp – T Nghệ An H Quỳ Hợp Nghệ An 0973452399
21 Nguyễn Đình Hiếu NT Gì Nga chợ TT Quỳ Hợp – Huyện Quỳ Hợp – T Nghệ An H Quỳ Hợp Nghệ An 0978838713
22 Nguyễn Đình Hiếu NT Chị Trầm Chợ Dinh – Huyện Quỳ Hợp – T Nghệ An H Quỳ Hợp Nghệ An 0394286747
23 Nguyễn Đình Hiếu NT Hiền Phát K1- Quyết Tiến, TX Thái Hòa – Nghệ An Thị xã Thái Hòa Nghệ An 0913058288
24 Nguyễn Văn Châu Phan Phúc Nguyên chợ Bộng – xã Bảo Thành – h Yên Thành – Nghệ An H Yên Thành Nghệ An 0344 4908840
25 Nguyễn Văn Châu NT Hồng Thế xã Hoa Thành – huyện Yên Thành – T Nghệ An H Yên Thành Nghệ An 0976 224322
26 Nguyễn Văn Châu Công ty TNHH Dược phẩm Thành Đô Khối 2 – Thị Trấn Đô Lương – H Đô Lương – T Nghệ An H Đô Lương Nghệ An 0983 425 274
27 Nguyễn Văn Châu NT Đàm Bình Thị trấn Tân Kỳ – huyện Tân Kỳ – T Nghệ An H Tân Kỳ Nghệ An 0386 269005