1900 63 64 16

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline (miễn cước) 1900 63 64 16 để được hướng dẫn hoặc mua hàng online.

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Quận/huyện
TP
Tỉnh Điện thoại
1 QT Canh Soạn Phố Vàng – TT Thanh Sơn – Thanh sơn H Thanh Sơn Phú Thọ 0387429075
2 NT Thân Bôn Số 2 Phố Cầu Đất – TT Thanh Sơn Phú Thọ 0977124883
3 NT Kim Anh Khu 2 Phú Lạc- Cẩm Khê H Cẩm Khê Phú Thọ 03877929279
4 QT 22 Khu 2 Phú Lạc- Cẩm Khê H Cẩm Khê Phú Thọ 0357817775
5 QT Hà Cường Khu 9 TT Hùng Sơn – Lâm Thao H Lâm Thao Phú Thọ 0982786181
6 QT34 Hồng Thinh Khu 9 TT Hùng Sơn – Lâm Thao H Lâm Thao Phú Thọ 0936028596
7 QT 89 Khu 13 Cổ Tiết – Tam Nông H Tam Nông Phú Thọ 0946118323
8 NT Nhiễm Phú Cổng Nhà máy Z – Huyện Phù Ninh H Phù Ninh Phú Thọ 0973876948
9 NT Tuấn Thanh 34 Trần Phú – TP Việt Trì TP Việt Trì Phú Thọ 0917293858
10 NT Gia Phú Đường Quang Trung – TP Việt Trì TP Việt Trì Phú Thọ 0989986048
11 NT Bích Hằng Đường Vào Khu công Nghiệp Thụy Vân – TP Việt Trì TP Việt Trì Phú Thọ 0903491186
12 NT Ngọc Khuê Cổng Phụ Trường Dược – Gia Cẩm – TP Việt Trì TP Việt Trì Phú Thọ 0975211683
13 QT số 12 Minh Nông – Minh Phương – TP Việt Trì TP Việt Trì Phú Thọ 0983517427
14 QT Số 1 BVĐK Đoan Hùng – Đoan Hùng H Đoan Hùng Phú Thọ 0915039115
15 Nguyễn Thị Thơm Chợ Z4 – Phú Hộ – TX Phú Thọ TX Phú Thọ Phú Thọ 01698063951