1900 63 64 16

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline (miễn cước) 1900 63 64 16 để được hướng dẫn hoặc mua hàng online.

STT TDV phụ trách Tên nhà thuốc Địa chỉ Địa bàn Tỉnh Điện thoại
1 Nguyễn V Bắc NT Thanh Chương 22 Trần Bình Trọng, TT Quảng Hà, H Hải Hà H Hải Hà Quảng Ninh 387.392.145
2 Nguyễn V Bắc QT Đức Hiền xã Quảng Long, H Hải Hà H Hải Hà Quảng Ninh 978.322.927
3 Nguyễn V Bắc QT Hoàng Trang xã Quảng Phong, H Hải Hà H Hải Hà Quảng Ninh 395.623.399
4 Nguyễn V Bắc QT Thanh Hanh kiot 153-154, chợ TT Đầm Hà, H Đầm Hà H Đầm Hà Quảng Ninh 982.387.076
5 Nguyễn V Bắc NT Lan Tuệ 62 Trần Phú, TT Đầm Hà, H Đầm Hà H Đầm Hà Quảng Ninh 989.535.550
6 Nguyễn V Bắc HT Số 101 chợ TT Đầm Hà, H Đầm Hà H Đầm Hà Quảng Ninh 983.880.230
7 Nguyễn V Bắc HT Số 95 44 Quang Trung, TT Tiên Yên, H Tiên Yên H Tiên Yên Quảng Ninh 915.121.976
8 Nguyễn V Bắc HT Số 08 12 Trần Phú, TP Móng Cái Tp Móng Cái Quảng Ninh 937.435.888
9 Nguyễn V Bắc QT Tùng Dung Thôn 10, Hải Xuân, TP Móng Cái Tp Móng Cái Quảng Ninh 934.206.187
10 Nguyễn V Bắc QT Cường Mai chợ KM !2, TP Móng Cái Tp Móng Cái Quảng Ninh 984.035.019
11 Nguyễn V Bắc  QT Số 75 chợ KM !2, TP Móng Cái Tp Móng Cái Quảng Ninh        936.399.998
12 Nguyễn V Bắc  HT Số 12  09 Trần Phú, TP Móng Cái Tp Móng Cái Quảng Ninh        789.039.888
13 NT Tâm Phúc Trương Vương – TP Uông Bí – Quảng Ninh Uông Bí Quảng Ninh 0904 266 757
14 Nt Hưng Hà Tuệ Tĩnh – TP Uông Bí – Quảng Ninh Uông Bí Quảng Ninh 0975 601 883
15 QT Công ty Dược Quảng ninh Chợ TT Uông Bí – TP Uông Bí – Quảng Ninh Uông Bí Quảng Ninh 0904 370 797
16 Qt số 16 – Công ty Bạch Đằng Phương Đông – TP Uông Bí – Quảng Ninh Uông Bí Quảng Ninh 0979 069 363
17 QT 2B – Trần Hoa Anh Chợ Chiều – TP Uông Bí – Quảng Ninh Uông Bí Quảng Ninh 0915 911 919
18 QT 55 Công ty Dược – Trần Thị Hằng Nam Khê – TP Uông Bí – Quảng inh Uông Bí Quảng Ninh 0934 550 986
19 HT Số 5 Cty Dược- Trần T. Hằng Nam Khê,TP.uông Bí,Tỉnh Quảng Ninh Uông Bí Quảng Ninh 0945 095026
20 Quầy thuốc DN Số 24- Trần T. Ngát Vàng Danh,TP.uông Bí,Tỉnh Quảng Ninh Uông Bí Quảng Ninh 0904 557 030
21 Quầy thuốc Bích Liên – Phạm T. Liên Chợ Phương Đông,TP.uông Bí,Tỉnh Quảng Ninh Uông Bí Quảng Ninh 0163 697 0608
22 Quầy Công Ty Dược Quảng Ninh-Chị Nhung Chợ Phương Đông,TP.uông Bí,Tỉnh Quảng Ninh Uông Bí Quảng Ninh 0934 287 656
23 Quầy thuốc Số 8 Bạch Đằng Cổng Tòa Án,TP.uông Bí,Tỉnh Quảng Ninh Uông Bí Quảng Ninh 0333 848 105
24 Quầy thuốc DN Số 27 Phương Đông,TP.uông Bí,Tỉnh Quảng Ninh Uông Bí Quảng Ninh 0977 774 958