1900 63 64 16

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline (miễn cước) 1900 63 64 16 để được hướng dẫn hoặc mua hàng online.

STT TDV phụ trách Tên nhà thuốc Địa chỉ Địa bàn Tỉnh Điện thoại
1 Trương Văn Huy QT Huy Oanh Cầu Kèm, Hồng Giang, Đông Hưng, TB H. Đông Hưng, TB Thái Bình 0986.104.207
0989.964.993
2 Trương Văn Huy QT Chị Tuyến Kim Trung, Hưng Hà, TB H. Hưng Hà, TB Thái Bình 0973.652.202
3 Trương Văn Huy QT Chị Vân Việt Hùng, Vũ Thư, TB H. Vũ Thư, TB Thái Bình 0976.822.837
4 Trương Văn Huy QT Chị Bình Vũ Hội, Vũ Thư, TB Vũ Thư, TB Thái Bình 0344.567.333
5 Trương Văn Huy QT Huy Nhị Khu 3, TT Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, TB H. Quỳnh Phụ, TB Thái Bình 0916.055.259
6 Trương Văn Huy NT Doanh Nghiệp số 6 số 6 Lý Thường Kiệt, TP TB TP Thái Bình Thái Bình 0986.819.942
7 Trương Văn Huy QT Chị Lan QL 39B, Vũ Vinh, Kiến Xương, TB H. Kiến Xương, TB Thái Bình 0966.746.662
8 Đào Ngọc Công NT Quỳnh Huế xóm 3 An Bái – Thụy Quỳnh – Thái Thụy – TB H. Thái Thụy – TB Thái Bình 0984.468.202
9 Đào Ngọc Công NT Thi Mơ khu 6 – TT Diêm Điền – Thái Thụy – TB H. Thái Thụy – TB Thái Bình 0975.123.135
10 Đào Ngọc Công NT TTD Thái Thụy khu 6 – TT Diêm Điền- Thái Thụy – TB H. Thái Thụy – TB Thái Bình 0972.634.665
11 Đào Ngọc Công NT Phạm Văn Hà chợ Giàng – Thụy Văn – Thái Thụy – TB H. Thái Thụy – TB Thái Bình 0387.158.217
12 Đào Ngọc Công NT Du Hường Thượng Phúc – Thụy Sơn – Thái Thụy – TB H. Thái Thụy – TB Thái Bình 0977.073.138
13 Đào Ngọc Công NT Trần Thị Lan xóm 4 Vũ Qúy – Kiến Xương – Thái Thụy – TB H. Thái Thụy – TB Thái Bình 0363.822.082