1900 63 64 16

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline (miễn cước) 1900 63 64 16 để được hướng dẫn hoặc mua hàng online.

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Quận/huyện
TP
Tỉnh Điện thoại
1 QT Kim Oanh Xóm Bờ Đậu, Xã Cổ Lòng, Huyện Phú Lương, TN Huyện Phú Lương Thái nguyên 0978695521
2 QT Thảo Nguyên (Cô Nguyên) TK Thái An, TT Đu, Phú Luơng Huyện Phú Lương Thái nguyên 0973635856
3 Hồng Chiên Yên lãng Thị trấn Đại Từ, Huyện Đại Từ, TN Huyện Đại Từ Thái nguyên 0981 546 987
4 Tùng Hoa Yên lãng Thị trấn Đại Từ, Huyện Đại Từ, TN Huyện Đại Từ Thái nguyên 0165 900 2209
5 NT Thanh Hoa Xóm 7, Xã Sơn Cẩm, Huyện Phú Lương, TN Huyện Đại Từ Thái nguyên 0974.039.568
6 QT Minh Anh Tân Thái, huyện Đại Từ, Thái nguyên Huyện Đại Từ Thái nguyên 0978.996.682
7 NT Phương Linh Số 36 Đ.Chiến Thắng, Tổ 17 Thị trấn  Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ, TN Huyện Đồng Hỷ Thái nguyên 0962888136
8 NT tư nhân liên Phương Số 83 Đường Chiến Thắng, Thị Trấn  Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ, TN Huyện Đồng Hỷ Thái nguyên 0915174690
9 NT Hoàng Lan Số 14, đường Lương Ngọc Quyến, Phường Quang Trung, TN, TN TP Thái Nguyên Thái nguyên 0977777304
10 Nt Sơn Tùng Phường Thịnh Đán, Thành Phố Thái Nguyên , TN TP Thái Nguyên Thái nguyên 0977 871 688
11 NT tư nhân Thư Thái Số 437 Quang Trung,Tổ 20, Phường Thịnh Đán, Thành Phố Thái Nguyên , TN TP Thái Nguyên Thái nguyên 0280.3646.502
12 NT Ngọc Hảo Số 343/1, Đường Bắc Kạn,Phường Hoàng Văn Thụ, TN, TN TP Thái Nguyên Thái nguyên 0943111195
13 NT Phú Hưng Số 254 đường Quang Trung (cũ: số 250), Tổ 23, Phường Quang Trung, TN, TN TP Thái Nguyên Thái nguyên 0976177037
14 NT Thăng Diệp Chợ Đán,  Thịnh Đán, Tp Thái Nguyên TP Thái Nguyên Thái nguyên 0988774439
15 NT Số 15 P Tân Long, TpTN TP Thái Nguyên Thái nguyên 0973111222
16 NT Sơn Hằng Số 282, tổ 22, P Quang Trung, TPTN TP Thái Nguyên Thái nguyên 0974286968
17 NT Tuyên Thân Túc Duyên – TP Thái Nguyên TP Thái Nguyên Thái nguyên 0962905597
18 NT Sơn Ka Trung Thành – Gang Thép TP Thái Nguyên Thái nguyên 01655887087
19 NT 57 Gang Thép – TP Thái Nguyên TP Thái Nguyên Thái nguyên 0914405707
20 NT Hữu Yến Lương Ngọc Quyến – TP Thái Nguyên TP Thái Nguyên Thái nguyên 0973783880
21 QT Giang Ngọc Bình sơn – TP Sông Công TP Sông Công Thái nguyên 0975870336
22 NT Thúy Ngọc Phố Cò – TP Sông Công TP Sông Công Thái nguyên 0912019460
23 NT Thắng Hương Khu Công Nghiệp Sam Sung – Phổ Yên H Phổ Yên Thái nguyên 0967080055