1900 63 64 16

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline (miễn cước) 1900 63 64 16 để được hướng dẫn hoặc mua hàng online.

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Quận/huyện
TP
Tỉnh Điện thoại
1 QT Vũ Thị Thanh Minh Km 13 Tổ 14a TT Yên Bình – Yên Bình H Yên Bình Yên Bái 01656291183
2 Cty DP Cường Mùi Km 9 TT Yên Bình – Huyện Yên Bình H Yên Bình Yên Bái 0366147347
3 Cty DP Thanh Phương Đinh Tiên Hoàng – TP Yên Bái TP Yên Bái Yên Bái 0293851889
4 QT Hoàng Thị Thế Chợ Tân Lĩnh – Lục Yên H Lục Yên Yên Bái 0917344412